Idee indienen

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij uitrijden? We horen graag van je! Dien je idee in via onderstaand formulier.

Het programma loopt tot eind 2025. Ideeën kun je doorlopend indienen.

We nemen contact op met alle indieners om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Vertrouwelijkheid is belangrijk in een innovatieproces. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig met de ideeën om.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar innovatiemestaanwending@wur.nl.

Let op

Bemest op z’n Best richt zich uitsluitend op innovaties die bedoeld zijn om (vrijwel) tegelijk met het laden van de mest of tijdens het uitrijden van de mest te worden toegepast.

Daarmee vallen innovaties ten aanzien van diermanagement (waaronder weidegang), voerstrategieën, stalaanpassingen en mestbewerking buiten het programma.

Klik hier voor meer informatie.

Formulier innovatie-idee Bemest op z'n Best

project.general_error_message

Algemene gegevens indiener innovatie

 

Onderwerp

 

Robuustheid techniek

 

Neveneffecten

 

Factoren waarop u neveneffecten verwacht
(geef aan wat van toepassing is; er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

 

Marktperspectief

 

Draagvlak