Over ons

Het programma bestaat uit een programmateam, gespecialiseerde werkgroepen, een stuurgroep en een klankbordgroep.

Het programmateam (PT) is de spil van het programma. In deze groep zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Het PT stuurt de werkgroepen aan, overlegt met de stuurgroep en de klankbordgroep, legt verantwoording af en vormt de schakel naar alle werkgroepleden.

Trekker: Koos Verloop (Wageningen University & Research)

De stuurgroep is ingericht om te bewaken dat het programma functioneert volgens de in de subsidieverstrekking gemaakte afspraken.

De klankbordgroep adviseert het programma over de koers. Hierbij betrekt de klankbordgroep de signalen uit de diverse geledingen.

De werkgroepen en hun rol

Voor dit project zijn specialisten uit de hele sector bij elkaar gebracht. Zo beoordelen en toetsen we ingediende innovaties op correct wijze en kunnen wij een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van ideeën. De partijen die vertegenwoordigd zijn in de werkgroepen, zijn:

 • Wageningen University & Research
 • NMI
 • Louis Bolk Instituut
 • TNO
 • Delphy
 • RIVM
 • Cumela
 • Fedecom
 • PPP Agro
 • De Marke

  Daarnaast werken we nauw samen met specialisten van bijvoorbeeld LTO en PBL.

  Ons programmateam
  Ons programmateam