Nieuws

Vijf tips voor een beter bemestingsresultaat

Gepubliceerd op
7 mei 2024

Tijdens vier demo’s dit voorjaar toonde Bemest op z’n Best de effecten van zorgvuldig en minder zorgvuldig bemesten. Bezoekers zagen met eigen ogen wat het resultaat was van verschillende technieken, instellingen en mestgiften. We gaven tips voor beter bemesten aan de aanwezige boeren en loonwerkers. Want daar valt – zeker op korte termijn – nog winst te behalen.

Door netter werken heb je gemiddeld 17,5 procent minder ammoniakemissie, bespaar je op bemestingskosten én haal je een hogere grasopbrengst en meer eiwit van het land. Een ander voordeel is dat het gras schoon blijft. Hierdoor vreten de koeien het beter tijdens weidegang en zit er geen mest in de kuil, wat weer gunstig is voor de voederwaarde en opname.

Onzorgvuldig werken kan het gras beschadigen en geeft meer stikstofverliezen. Gras en kuilgras zijn belangrijke voedermiddelen op een melkveebedrijf. Zorgvuldig bemesten kan mogelijk leiden tot een voordeel van € 350 per hectare per jaar; met name door een goede gras- en ruweiwit-opbrengst met dezelfde bemesting. Daarnaast vermindert met schoon gras de kans op para-tbc en salmonellabesmetting. We delen vijf tips.

Tijdens de demo's in het voorjaar van 2024 zagen de deelnemers oook enkele innovaties uit het programma aan het werk. Links: Pelgreen bemester, midden: mest in sleuf, rechts: reguliere zodenbemester naast Pelgreen bemester.

1. Werk planmatig

Als je een loonwerker inschakelt, maak dan samen een plan en zorg er vervolgens voor dat de mest netjes in de grond wordt gebracht. Het is verstandig om een bemestingsplan te maken zodat de mest goed verdeeld wordt over de gewassen en het groeiseizoen. Maak afspraken over de afstellingen van de machine, zorg dat de samenstelling van de mest bekend is en maak afspraken over de omstandigheden (nat, droog), maar ook over de werkdiepte, de bandendruk en de rijsnelheid. Deze hebben allemaal invloed op het werkresultaat. Kijk na het uitrijden (samen) naar het resultaat. Is de mest nog te zien? Is het gras schoon? Zijn de sleufranden glad?

2. Bemest onder goede weersomstandigheden

De ideale omstandigheden om mest uit te rijden zijn vochtig en windstil weer, vochtige grond en een buitentemperatuur onder de 20 graden Celsius. Hoe hoger de luchtvochtigheid en hoe lager de temperatuur, hoe kleiner de ammoniakemissie.

3. Verdun de mest met water (alleen bij sleepvoeten)

Verdun de mest met meer water dan wettelijk verplicht is. Breng de mengverhouding naar 1:1 in plaats van 2 delen mest en 1 deel water. Hoe verder je de mest verdunt, hoe lager de emissie en hoe beter de bodem de nutriënten opneemt.

4. Dek de sleufjes af

Hoe minder contact er is tussen de mest en de lucht, hoe minder uitstoot. Daarom kan het afdekken van sleuven effectief zijn. In het programma worden meerdere materialen onderzocht, bijvoorbeeld het afdekken met een krijtsuspensie. Wat de resultaten hiervan zijn, is nog niet bekend.

5. Voorkom overlap

Om te voorkomen dat delen van het land dubbel bemest worden - met name op de geer en kopakker - kan gewerkt worden met GPS en sectieafsluiting. Stem ook dit van tevoren goed af.

Wil je meer kennis over netjes werken? Volg onze site en sociale media of boek een Farmwalk of kennissessie voor je studiegroep via de site.

Tijdens de vier demo’s konden bezoekers een aantal ingediende ideeën zien. Info over deze innovaties vind je in dit artikel en in onderstaande video.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan