Project

Zo groen als gras

Op initiatief van een melkveehouder is het project ‘Zo Groen als Gras’ opgezet om optimaal vers gras te benutten. Om dagelijks de kwaliteit van vers gras te schatten is een model ontwikkeld. Met dagelijkse data van de melkproductie en ureumgehalte wordt dagelijks het optimale rantsoen bepaald met een te ontwikkelen interactief voermodel.

Om meer en efficiënter te beweiden en vers gras te voeren moeten belangrijke knelpunten worden aangepakt. Een optimaal rantsoen met veel vers gras samenstellen is lastig door de dagelijkse schommelingen van de kwaliteit van vers gras. Ook is het belangrijk om in (te) natte of (te) warme perioden vers gras te kunnen voeren.

Test op twee melkveebedrijven

Op twee melkveebedrijven wordt de aanpak uitgetest; één met zomerstalvoedering en één met beweiding. Op het bedrijf met vers gras op stal kunnen alle dagelijkse voerstromen zichtbaar worden gemaakt; mede door de aanpassing van de opraapwagen met weeginstallatie. Tweemaal daags kan het effect van schommelingen in de vers graskwaliteit en de hoeveelheden overig voer op het ureumgehalte in de melk worden bepaald met een nieuwe ‘ureummeter’ op het bedrijf. Mede op basis daarvan kan tijdig worden bijgestuurd. Een verdere aanpassing van de opraapwagen is uitgevoerd om ook in zeer natte periode vers gras te kunnen voeren.

Doel

De van-de-andere kant-om-denken-aanpak is er op gericht om efficiënter vers gras te voeren. Om beter te kunnen beweiden en meer vers gras te voeren. Kosten van aangekocht voer kunnen dan dalen. Emissies en fosfaatproducties kunnen worden beperkt.

Vervolg

Na dit project zullen vervolgstappen wenselijk zijn voor verdere innovaties op deze proefbedrijven naar meer vers gras en beweiding. En voor verbreding en het uittesten met een grotere groep melkveebedrijven.

Nieuws

Producten