Nieuws

Relatie tussen koe en haar kalf onderzocht op praktijkbedrijven

Gepubliceerd op
21 mei 2024

Onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoeken de relatie tussen de koe tijdens de dracht en gezondheid van haar kalf op 6 melkveebedrijven. Doel van het onderzoeksproject ‘Impact van de koe op de gezondheid en welzijn van haar kalf’ is inzicht krijgen in de relaties tussen koekenmerken vanaf de bevruchting tot en met afkalven en de gezondheid en het welzijn van haar kalf rondom afkalven en in de opfokperiode.

Sinds september 2023 bezoeken docent-onderzoekers en studenten van de opleiding Dier -en Veehouderij van Hogeschool Van Hall Larenstein wekelijks 6 melkveebedrijven. Tot op heden zijn op deze bedrijven ruim 1700 koeien en hun kalveren gevolgd. Voor het in kaart brengen van koekenmerken wordt van de droge koeien de conditiescore bepaald en worden productie-, vruchtbaarheids- en ziektegegevens uit de voorgaande lactatie verzameld. Daarna wordt door de veehouders het verloop van het afkalfproces gescoord en de kwaliteit en hoeveelheid biest gemonitord. Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de kalveren wordt op bedrijfsniveau gebruik gemaakt van de KalfOK-score en op dierniveau biest- en melkopname, gezondheidsscores en lichaamsgewicht bepaald. Daarnaast wordt op één van de bedrijven van 180 koeien en hun kalveren bloed afgenomen om de fysiologische status rondom afkalven en in het vroege leven van het kalf in kaart te brengen. Van dit laatste bedrijf worden de kalveren ook op het vleeskalverbedrijf gemonitord.

Zorg voor jong optimaliseren

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen melkveehouders, kalverhouder, voerleveranciers, dierenartsen, stalinrichter, adviseurs, onderwijs en (inter)nationale kennisinstellingen en loopt tot eind 2025. Gezamenlijk zal aan de hand van de uitkomsten worden bepaald welke koe- en kalf kenmerken praktische handvatten bieden voor het handelen voor veehouders om de zorg voor het jonge dier te optimaliseren. De verkregen praktijkkennis wordt doorgegeven aan veehouders, dierenartsen en jongveespecialisten door middel van artikelen in vakbladen, workshops, een symposium, onderwijsmateriaal en het netwerk van het consortium.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZuivelNL.

Meer informatie: titia.fokkema@hvhl.nl