Project

Productief Kruidenrijk Grasland

Productief kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Veel veehouders hebben vragen bij het in de praktijk brengen van productief kruidenrijk grasland. Met de handleiding productief kruidenrijk grasland wordt de drempel verlaagd om productief kruidenrijk grasland toe te passen; het geeft handvaten en begeleidt de extra benodigde vaardigheden.

Voordelen

Kruidenrijk grasland kan naast functionele voordelen ook meerwaarde geven voor de melkprijs in diverse trajecten van zuivelverwerkers.
Uit recente onderzoeken komt naar voren dat productief kruidenrijk grasland een aantal voordelen kan hebben ten opzichte van regulier Engels raaigras. Het is in staat om met een lagere mestgift een goede productie te halen van goede kwaliteit. Zeker met afbouw van de derogatie in de aankomende jaren en hogere kunstmestprijzen wordt dit een relevanter onderwerp. Naast de hogere productie onder droge omstandigheden kan het ook bijdragen aan een verhoogde biodiversiteit, diergezondheid, bodemkwaliteit, milieu en imago.

Vakmanschap

Er komt echter wel meer vakmanschap kijken bij het management van productief kruidenrijk grasland. Juist hierom is het belangrijk om er voor te zorgen dat veehouders toegang hebben tot goede informatie rondom dit type grasland. Er zal ook worden gekeken naar een vergelijk tussen blijvend grasland, productief kruidenrijk grasland en extensief kruidenrijk grasland.

Resultaat

Praktijkhandleiding voor introductie, management en gebruik in het rantsoen van productief kruidenrijk grasland. Veel illustraties, tips, praktijkervaringen en aandacht voor verschillen bij diverse grondsoorten. Handleiding in A5 formaat met als globale inhoudsopgave:

1. Wat is kruidenrijk grasland

2. Voordelen kruidenrijk grasland

3. Mengsels en inzaai kruidenrijk grasland

4. Bemesting en management

5. Oogst, inkuilen en vervoedering

6. Economie en regelgeving

De oplevering van de handleiding productief kruidenrijk grasland volgt eind 2023.