Nieuws

BoerVeilig: ervaring melkveehouder met mestgassen

Gepubliceerd op
10 januari 2024

De gevaren van mestgassen worden flink onderschat, ook door ervaren mensen. Dit komt voornamelijk doordat te hoge concentraties lang niet altijd met onze neus waarneembaar zijn. Dit maakt mestgassen een onzichtbare vijand die elk jaar slachtoffers maakt.

Voor melkveehouders is nog maar weinig kennis beschikbaar over de maatregelen die je kunt nemen om hoge concentraties mestgassen te voorkomen of verminderen.
Niet alleen hoge methaan- (CH₄) – en ammoniak- (NH₃) concentraties kunnen een gevaar opleveren in de stal. Ook het giftige gas waterstofsulfide (H₂S) komt vrij door de afbraak van eiwitten. Dit gas is in veel lagere concentraties al zeer gevaarlijk en heeft jaarlijks ernstige ongevallen en dodelijke slachtoffers op boerderijen tot gevolg.

Deel uw ervaringen en vul de enquête in

Als onderdeel van het mestgassenproject voeren 12 melkveehouders een jaar lang elke 2 maanden metingen uit in hun stal (met 4 verschillende vloertypen). Dit geeft inzicht in de gehaltes aan mestgassen onder diverse omstandigheden. Deze groep melkveehouders komt ook regelmatig als studiegroep bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Alle gedurende het project verzamelde informatie wordt gebundeld in een handboek met praktische handvatten.

U kunt als melkveehouder ook uw eigen ervaringen met mestgassen delen. Dit kan via een korte en anonieme enquête. Dankzij uw input kunnen we een breder beeld van de mestgassenproblematiek in de melkveehouderij krijgen. Dit is van belang omdat veel (bijna) incidenten de media niet bereiken en deze vaak buiten beeld blijven. Daardoor is slechts 'het topje van de ijsberg' zichtbaar en worden de gevaren van mestgassen flink onderschat met ernstige ongevallen en dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Over BoerVeilig

BoerVeilig is een landelijke campagne met als doel om ongelukken op het boerenerf te voorkomen. Dit gebeurt door ervaringen te delen, bewustwording te creëren en tools aan te bieden, zodat ondernemers worden gestimuleerd hun werk veiliger te doen. BoerVeilig wil veiligheid op het erf bespreekbaar maken en daarbij ook de onveilige situaties. Dit vanuit de visie dat meerdere generaties boeren, erfbetreders en bezoekers veilig en met plezier samen kunnen werken op het melkveebedrijf, waardoor de kans op (dodelijke) ongelukken kleiner wordt.

BoerVeilig is een initiatief van:

  • DDB
  • LTO Nederland
  • NAJK
  • NZO
  • ZuivelNL

NAJK coördineert de campagne en ZuivelNL is de financier. BoerVeilig bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Stigas, het expertisecentrum voor ondernemers en werknemers in de groene en agrarische sectoren om veilig, gezond en vitaal te werken.