Nieuws

Nieuwe cursus KringloopWijzer voor gevorderden in 2024

Gepubliceerd op
17 mei 2024

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. Ben je bekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer, maar loop je nog tegen vragen aan bij het opstellen van een volledig uitgewerkt adviesplan? Neem dan deel aan de cursus KringloopWijzer voor gevorderden op 24 september, 8 en 22 oktober.

Tijdens deze cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Ook gaan we in op de verbanden tussen de kengetallen uit de Kringloopwijzer. Een maatregel voor het ene kengetal heeft mogelijk een negatieve afwenteling voor een ander kengetal.

Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

Deelnemers

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs. Docenten en melkveehouders zijn ook welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat u over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Heeft u nog geen ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer en het inzetten van de KringloopWijzer als managementinstrument? Dan is de basiscursus wellicht interessant. In het voorjaar van 2024 vindt deze weer plaats. 

Programma cursus voor gevorderden

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie verschillende melkveebedrijven.

Per bijeenkomst zal in kleine groepjes een concreet adviesplan voor de betreffende melkveehouder worden opgesteld. Aan het eind van een cursusdag presenteren de kleine groepjes hun adviesplan aan de anderen. Eventuele onderlinge verschillen in de adviesplannen worden daarna uitvoerig besproken.

Door de kleine groepen en de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip


De cursus voor gevorderden vindt in 2025 bij voldoende animo plaats op melkveebedrijven in regio Noord-Midden (omgeving Zwolle).
De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Cursusdata zijn:

  • dinsdag 24 september
  • dinsdag 8 oktober
  • dinsdag 22 oktober


De cursus vindt plaats met maximaal 16 deelnemers.

Kosten


De eigen bijdrage bedraagt € 850,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl).

Aanmelden cursus voor gevorderden

Ben je geïnteresseerd in de gevorderdencursus, heb je nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl).

Geïnteresseerd in deelname?

Klik op onderstaande knop voor de nieuwe cursus KringloopWijzer voor gevorderden in september en oktober 2024:

Meld je hier direct aan

    Meer over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.