Project

LWV22118 OptiLac – Optimaliseren van lactatielengte op basis van individuele koekenmerken

Het verlengen van de lactatie bij melkvee biedt perspectieven voor koegezondheid en levensduur door het verlagen van de frequentie van afkalfmomenten, die gepaard gaan met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Aandachtspunten voor de toepassing van het bewust verlengen van de lactatie zijn op dit moment dat de melkproductie aan het einde van de verlengde lactatie niet te laag mag zijn waardoor koeien vervetten of dat de rendabiliteit van de koe te laag wordt. Niet alle koeien reageren echter gelijk op een bewust verlengde lactatie. Uit het recent afgeronde Publiek Private onderzoeksproject ‘Lactatie op Maat’ bleek dat melkproductieniveau, leeftijd en conditie van de koe in vroege lactatie het functioneren van een koe voorspelt in een verlengde lactatie. De voorspelmodellen ontwikkeld in ‘ Lactatie op Maat’ bleken nog niet praktijkrijp. Het doel van deze PPS is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Het beslismodel maakt gebruik van zowel individuele koe informatie als specifieke bedrijfsinformatie. Daarnaast worden voer strategieën onderzocht om de functie van koeien in een verlengde lactatie te ondersteunen met focus op beperken van vervetting en behouden van de melkproductie.

Het verlengen van de lactatie bij melkvee biedt perspectieven voor koegezondheid en levensduur door het verlagen van de frequentie van afkalfmomenten, die gepaard gaan met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Aandachtspunten voor de toepassing van het bewust verlengen van de lactatie zijn op dit moment dat de melkproductie aan het einde van de verlengde lactatie niet te laag mag zijn waardoor koeien vervetten of dat de rendabiliteit van de koe te laag wordt. Niet alle koeien reageren echter gelijk op een bewust verlengde lactatie. Uit het recent afgeronde Publiek Private onderzoeksproject ‘Lactatie op Maat’ bleek dat melkproductieniveau, leeftijd en conditie van de koe in vroege lactatie het functioneren van een koe voorspelt in een verlengde lactatie. De voorspelmodellen ontwikkeld in ‘ Lactatie op Maat’ bleken nog niet praktijkrijp.

Het doel van deze PPS is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Het beslismodel maakt gebruik van zowel individuele koe informatie als specifieke bedrijfsinformatie. Daarnaast worden voer strategieën onderzocht om de functie van koeien in een verlengde lactatie te ondersteunen met focus op beperken van vervetting en behouden van de melkproductie. OptiLac bestaat uit 4 werkpakketten:1. Evaluatie van het voorspelmodel met data van praktijkbedrijven; 2. Verfijning van het voorspelmodel met behulp van additionele koe-informatie, zoals ziektebehandelingen en sensordata; 3. Optimalisatie van de voerstrategie van koeien met een verlengde lactatie; 4. Ontwikkeling en evaluatie van het beslismodel op praktijkbedrijven.

De PPS levert een beslismodel voor de optimale lactatie lengte per individuele koe dat inpasbaar is in het veemanagementsysteem van de deelnemende partijen, maar ook openbaar beschikbaar is voor melkveehouders en derde partijen, zoals erfbetreders die hun advies hiermee verder kunnen optimaliseren. Daarbij is het mogelijk individuele bedrijfsdoelen op te nemen in het beslismodel en wordt het advies ten aanzien van de voerstrategie van koeien met een verlengde lactatie verbeterd om persistentie te stimuleren en de kans op vervetting van koeien te verkleinen.

Een managementsysteem waarbij de lactatielengte geoptimaliseerd is voor de individuele koe kan een toekomstige aanpak zijn om de eventuele risico’s van een verlengde lactatie voor productie en conditie aan het einde van de lactatie te beperken en de voordelen van een verlengde lactatie voor diergezondheid, arbeid, voergebruik en aantal geboren kalveren te benutten.

Publicaties