Mest verdelen: de sleutel bij lagere bemestingsnormen

Themadag

Mest verdelen: de sleutel bij lagere bemestingsnormen

De één ‘zweert’ bij een nauwkeurige verdeling van aanwezige mest als de gebruiksruimte knelt, terwijl een ander denkt dat het goed is om overal evenveel mest te geven. Tijdens de jaarlijkse themadag van CBGV op 15 februari 2018 staat dan ook de volgende vraag centraal: Is het verdelen van mest de sleutel bij lagere bemestingsnormen?

Organisator Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Datum

do 15 februari 2018 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

Bedrijven met mais willen graag eerst de mais voldoende mest geven, maar gaat dat niet ten koste van de voederwaarde van het gras? En wat betekent dit voor de milieudoelen die we hebben als sector in Nederland?
Kortom een thema om eens goed bij de kop te pakken. Dit doen we samen met het project Koeien & Kansen. Zij presenteren deze middag de PERCEELSVERDELER, een adviestool om de mest optimaal over het bedrijf te verdelen.

Aanmelden voor deelname

Het definitieve programma volgt begin 2018. U kunt zich nu al aanmelden door een email te sturen naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl.