Over Verantwoorde Veehouderij

Aanleiding voor het programma Verantwoorde Veehouderij is de discussie in de maatschappij over de positie van de dierenhouderij. Het programma wil een bijdrage leveren aan de overgang naar een maatschappelijke geaccepteerde veehouderij. Deze website geeft u vakkennis die voortkomt uit verschillende projecten om de discussie te voeden, te faciliteren en geeft waar mogelijk oplossingsrichtingen. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen.

Netwerken

In het onderdeel Netwerken willen we veehouderijbedrijven veerkrachtiger en duurzamer maken. Hieronder valt naast het verbeteren van aspecten als bijvoorbeeld diergezondheid, dierenwelzijn en milieu ook heel nadrukkelijk het verbeteren van de economische duurzaamheid.
Veehouders hebben zelf netwerken van kennis aangemeld om samen het bedrijf te versterken. Zij ontvangen actuele kennis en ervaringen van collega’s en onderzoekers. Netwerken van veehouders krijgen

  • Ondersteuning bij het realiseren van doelen, kennisverspreiding, processen 
  • Vergoeding voor de kennisoverdracht naar collega – veehouders
  • Een duurzamer en daarmee veerkrachtiger bedrijf.

Ga naar de Netwerken >

Projecten

In het onderdeel projecten voeren kennisinstituten een aantal clusters van onderzoeksprojecten uit. Kenmerk van de projecten is dat ze bijdragen aan de transitie van de veehouderij naar een maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfssystemen. De huidige onderzoeksclusters zijn

  • Nieuwe veehouderijsystemen
  • Verkenningen
  • Veevoedingsketen
  • Arbo

Ga naar de Projecten >

Ga naar de Producten >